Slavia

Výroba, kompletace zboží

Našim zákazníkům zajišťujeme navazující logistické služby v oblasti výroby a dokončovacích prací, kompletace výrobku.

Výrobní prostory jsou snadno modifikovaltené na odlišné druhy výrobků, včetně změny výrobního postupu.

Logistický areál s nabídkou komplexního logistického řešení 3v1   ( výroba  - skladování - doprava )

V současné době podporujeme výrobce v oblasti  automotivu, elektro součástek ( např. fotovoltaické panely), zdravotnického vybavení a podobně..

Napište nám nebo

Kompletace - dokončovací práce na výrobku, který nepotřebuje již další strojní úpravy. Montážní práce, sestavení, spojování, osazení součástek, silikonování, lepení, číštění, balení, lisování.. 

Zajištění vstupního materiálu

Plánujeme efektivně nákup vstupního materiálu s minimální nutnou zásobou. V rámci SCM lze navázat na zajištění vstupů přímo dle doporučení od zákazníka, nebo nabídneme možnosti v naší lokalitě od prověřených dodavatelů.

Svoz a distribuce

Logistický tok materiálu bude zajištěn pomocí našich přepravních kapacit až po dodání hotového výrobku. Distribuci hotového výrobku zajistíme v oblasti B2B tak B2C. .

Doklady

Dokončené výrobky označíme podle Vámi nastavených standartů. Vývozní doklady budou dodány se zbožím. Dodací listy, CMR, výdejky a podobně..

Reporty

Pravidelně zasíláme na Vámi požadované termíny přehled dokončených výrobků - společně sestavujeme výrobní plán ohledně dostupných kapacit.

Výroba, kompletace zboží  

Výrobní prostory na adrese Těšovice 59, Prachatice 383 01


Provozní doba ( standartní ) 06:00 – 18:00 hod.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Pinter Obchod, logistika +420 775 297 163 jan.pinter@kutaservis.cz
Ing. Vojtěch Čtvrtník Logistik - sekce skladování +420 770 147 401 vojtech.ctvrtnik@kutaservis.cz